Mall of the Netherlands

Er is grote belangstelling voor winkelcentrum de Mall of the Netherlands. Daardoor kan het in het weekend en op feestdagen drukker zijn in de Mall maar ook op de toegangswegen ernaartoe. De gemeente roept bezoekers op om op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Ook werken we aan verkeers- en parkeermaatregelen om overlast voor omwonenden te verminderen.

Wat u moet weten

Verkeersbesluit aanpassing Heuvelweg

In februari 2023 is de 1e publicatie van het verkeersbesluit voor de aanpassing aan de Heuvelweg gepubliceerd. Nu publiceert de gemeente het verkeersbesluit opnieuw via de website: Overheid.nl. Met als doel om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren op het kruispunt bij het politiebureau. Maar ook het verbeteren van de doorstroming op de Heuvelweg vindt de gemeente belangrijk.

In diverse bijeenkomsten is de aanpassing besproken en zijn er gesprekken met bewoners gevoerd. Met als resultaat dat er enkele aanpassingen in het verkeersbesluit zijn  aangebracht. Een aantal specifieke punten waar bewoners de gemeente op heeft gewezen zijn verwerkt in dit uitvoeringsplan.

Denk aan:

 • onveiligheid bij het oversteken van de Heuvelweg bij het politiebureau 
 • overlast van stilstaand en toeterend verkeer ter hoogte van het parkeerterrein P1
 • sluipverkeer wat door de wijken rijdt om de file op de Heuvelweg te mijden
 • bewoners die moeilijk de wijken in en uit kunnen komen

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na bekendmaking in het Gemeenteblad een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouder. Lees meer op de webpagina: Bezwaar en beroep

 

Decoratieve afbeelding

 

Verkeer

Er wordt hard gewerkt aan verbetering van de verkeerssituatie rondom de Mall. Om ervoor te zorgen dat het verkeer kan doorstromen, zijn een aantal acties ondernomen
Lees meer

 

 

 

Een momentje...

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen