Een bruisende bibliotheek

Onze samenleving verandert in een hoog tempo. En de bibliotheek verandert mee. De samenleving van nu vraagt nieuwe vaardigheden van ons allemaal. Denk aan het zoeken van informatie via internet, het aanvragen van een DigiD, werken met een tablet of smartphone en het lezen van boeken via de e-reader. De bibliotheek is nog steeds de plek waar je fysieke boeken kunt lenen. Maar het wordt ook meer en meer de plek waar je verhalen kunt delen, waar je ontmoet, nieuwe dingen kunt leren, met anderen in gesprek kunt gaan en kunt ontspannen. Kortom: een bruisende bibliotheek!

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"209201"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

 

 

Voorlopige tijdlijn:

  • Eerste en tweede kwartaal 2021: Beschrijven opties voor de bibliotheek van de toekomst
  • 1 juni 2021: Collegebesluit: welk voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad?
  • 28 juni 2021: Bespreking raadscommissie Samenleving
  • 13 juli 2021: Raadsbesluit
  • Vanaf derde kwartaal 2021: Verdere uitwerking voorstel / starten realisatie bibliotheek van de toekomst

Planning en proces: Hoe pakken we het aan?

Wat zou u in de bibliotheek van de toekomst willen doen? Deze vraag hebben Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente de afgelopen periode op verschillende manieren aan u gesteld. Onder meer via digitale vragenlijsten, een teken- en schrijfwedstrijd, interviews en groepsgesprekken. Veel inwoners dachten mee, van jong tot oud. Maar ook ondernemers, scholen, welzijnsorganisaties en cultuurpartners hebben hun ideeën met ons gedeeld.

Hierna is in kaart gebracht wat de behoefte van inwoners en alle ideeën die we binnen hebben gekregen betekenen voor de huisvesting van de bibliotheek. Ook is gekeken hoe dit past binnen of naast de wettelijke taken die de bibliotheek heeft. En binnen de andere kaders, zoals de beschikbare financiën. Maar ook of de bibliotheek voor bepaalde activiteiten kan samenwerken met andere organisaties. En wat betekent dit alles voor de huisvesting van de bibliotheek? Eén hoofdvestiging, eventueel met dependances in de andere kernen? Of juist meerdere gelijkwaardige vestigingen? En waar zouden deze dan het beste passen?

Ook onderzoeken we of het recente voorstel van GBLV, GroenLinks, en D66, om bibliotheek, cultuur en theater te bundelen haalbaar is en past binnen de behoeften van gebruikers en samenwerkingspartners.

Het antwoord op al deze vragen vormt de basis voor een voorstel voor de bibliotheek van de toekomst. Het college legt dit voorstel naar verwachting nog voor de zomer voor aan de gemeenteraad. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over. 

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

Klankbordgroep (besloten)

De klankbordgroep heeft als taak de projectgroep advies te geven over de aanpak van het participatieproces en over diverse (tussen)producten en het eindproduct: het raadsvoorstel. Leden van de klankbordgroep kunnen hier inloggen om documenten te raadplegen.

Ga naar klankbordgroep

 

Achtergrond: De Bibliotheekwet

Iedere inwoner van Nederland heeft recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek. Dat staat in de Bibliotheekwet. De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. Ook eindigt leren niet na de afronding van het onderwijs, maar gaat het een leven lang door. Daar levert de bibliotheek ook een bijdrage aan. De openbare bibliotheek maakt bronnen en informatie toegankelijk. De wet is in 2015 aangepast. Toen is de digitale bibliotheek toegevoegd aan de taken van de bibliotheek. Zo kunnen mensen nu bijvoorbeeld e-boeken lenen.

De 5 functies van de bibliotheek

Het Rijk heeft aangegeven dat de bibliotheek vijf belangrijke kernfuncties heeft in de maatschappij:

  1. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
  2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
  3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
  4. organiseren van ontmoeting en debat; en
  5. laten kennis maken met kunst en cultuur.

De bibliotheek kan de invulling van deze functies voor een groot deel zelf vormgeven. Daarbij willen we graag uw wensen en behoeften meenemen.

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                               8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.