Hoe pakken we het aan?

Wat zou u in de bibliotheek van de toekomst willen doen? Deze vraag hebben Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente de afgelopen periode op verschillende manieren aan u gesteld.

Onder meer via digitale vragenlijsten, een teken- en schrijfwedstrijd, interviews en groepsgesprekken. Veel inwoners dachten mee, van jong tot oud. Maar ook ondernemers, scholen, welzijnsorganisaties en cultuurpartners hebben hun ideeën met ons gedeeld.

Hierna is in kaart gebracht wat dit voor de huisvesting van de bibliotheek betekent. Ook is gekeken hoe dit past binnen of naast de wettelijke taken die de bibliotheek heeft. En binnen de andere kaders, zoals de beschikbare financiën. Maar ook of de bibliotheek voor bepaalde activiteiten kan samenwerken met andere organisaties. Eén hoofdvestiging, eventueel met dependances in de andere kernen? Of juist meerdere gelijkwaardige vestigingen? En waar zouden deze dan het beste passen?

Het antwoord op al deze vragen vormt de basis voor een voorstel voor de bibliotheek van de toekomst: de bibliotheek wordt gemoderniseerd en wordt meer een soort huiskamer voor de buurt waarin hij staat. De gemeenteraad is akkoord gegaan met dit voorstel. Dit wordt nu verder uitgewerkt en de verhuizing van de bibliotheek naar de overkant van het Fluitpolderplein in Leidschendam, wordt nu voorbereid.  

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen