Nieuwbouw Westeinderweg

Wij informeren u graag over de voortgang van het plan voor nieuwbouwwoningen aan de Westeinderweg 3. Op deze pagina informeren wij u over het bouwplan zelf en de hobbels die nog genomen moeten worden voordat er gebouwd kan worden.

In juni vorig jaar is er een informatiebijeenkomst geweest. Het plan dat toen gepresenteerd is, is mede door uw input aangepast. Daarmee zijn wij van mening dat het plan op hoofdlijnen voldoet aan zoveel mogelijk wensen en we willen het plan zoals het er nu ligt verder in procedure brengen. Nadat we uw reacties hebben omtvangen, gaat we verdere afspraken maken met de ontwikkelaar over bijvoorbeeld de woningtoebedeling en hoe u geinformeerd wordt over de start van de woningverkoop.

Wij zijn benieuwd naar uw reacties op het aangepaste plan. Uw reacties leggen we voor aan het bestuur, zodat zij een goed beeld hebben van uw mening. Reageren kan via onderstaande 'reageer'-knop. U kunt tot en met 15 augustus reageren. 

Reageer!

Plantoelichting

Het plan bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen.

  1. Aan de dijk komen twee twee-onder-een-kap woningen met voldoende doorzicht naar het gebied onder aan de dijk
  2. Onderaan de dijk zijn er twee bebouwingsstroken waarbinnen met een aantal rijtjes een gevarieerd woningaanbod wordt gecreëerd.

Belangrijkste kenmerk van het plan is dat het zich concentreert rond het woonerf.

Hierdoor blijft de Westeinderweg een agrarische weg en behoud het buitengebied zoveel mogelijk haar eigen karakter. De overgang naar het achterliggende weidelandschap bestaat uit een combinatie van bebouwing en bomen. Hiermee is de ontwikkeling landschappelijk ingepast en werkt de kopse gevel als sluitstuk van de ontwikkeling.

De openbare buitenruimte van het plan wordt in eigen beheer onderhouden.

De openbare ruimte buiten het plangebied blijft hetzelfde en wordt naar aanleiding van dit plan niet aangepakt.

 

Op de afbeeldingen wordt een impressie geboden van de toekomstige situatie. 

Planning

  • Reacties op plan worden voorgelegd aan college van B&W augustus 2020
  • Na evt aanpassingen start planologische procedure incl ter inzage legging. Najaar winter 2020
  • Omgevingsvergunning voorjaar 2021
  • Start bouw voorjaar zomer 2021

Programma

Twee onder-een-kap    4
Tussenwoning     11
Kopwoning     10
Bovenwoning sociale huur 4
Benedenwoning sociale huur 4
Totaal 33

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Cookie-instellingen