Een bruisende bibliotheek

Onze samenleving verandert in een hoog tempo. En de bibliotheek verandert mee. De samenleving van nu vraagt nieuwe vaardigheden van ons allemaal. Denk aan het zoeken van informatie via internet, het aanvragen van een DigiD, werken met een tablet of smartphone en het lezen van boeken via de e-reader. De bibliotheek is nog steeds de plek waar je fysieke boeken kunt lenen. Maar het wordt ook meer en meer de plek waar je verhalen kunt delen, waar je ontmoet, nieuwe dingen kunt leren, met anderen in gesprek kunt gaan en kunt ontspannen. Kortom: een bruisende bibliotheek!

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"209201"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

 

 

Planning en proces: Hoe pakken we het aan?

De komende tijd kunt u op verschillende manieren met ons meedenken. Onder andere door middel van een online vragenlijst, interviews, groepsgesprekken en een tekenwedstrijd. Alle reacties verwerken we in een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar een besluit over de ontwikkeling van de bibliotheek.

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

Denk mee: Wat vindt ú belangrijk?

We willen een bruisende bibliotheek die goed aansluit bij deze tijd. Daarom willen we weten wat ú belangrijk vindt. Hoe blijft de bibliotheek de plaats waar je informatie kunt vinden, maar ook de plek waar je je even kunt terugtrekken met een goed boek of een opdracht voor school? Hoe ziet die plek er dan uit? De komende maanden wordt u op verschillende manieren gevraagd om mee te denken.

 

Klankbordgroep (besloten)

De klankbordgroep heeft als taak de projectgroep advies te geven over de aanpak van het participatieproces en over diverse (tussen)producten en het eindproduct: het raadsvoorstel. Leden van de klankbordgroep kunnen hier inloggen om documenten te raadplegen.

Ga naar klankbordgroep

 

Achtergrond: De Bibliotheekwet

Iedere inwoner van Nederland heeft recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek. Dat staat in de Bibliotheekwet. De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. Ook eindigt leren niet na de afronding van het onderwijs, maar gaat het een leven lang door. Daar levert de bibliotheek ook een bijdrage aan. De openbare bibliotheek maakt bronnen en informatie toegankelijk. De wet is in 2015 aangepast. Toen is de digitale bibliotheek toegevoegd aan de taken van de bibliotheek. Zo kunnen mensen nu bijvoorbeeld e-boeken lenen.

De 5 functies van de bibliotheek

Het Rijk heeft aangegeven dat de bibliotheek vijf belangrijke kernfuncties heeft in de maatschappij:

  1. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
  2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
  3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
  4. organiseren van ontmoeting en debat; en
  5. laten kennis maken met kunst en cultuur.

De bibliotheek kan de invulling van deze functies voor een groot deel zelf vormgeven. Daarbij willen we graag uw wensen en behoeften meenemen.

 
Cookie-instellingen