Welke stelling mist u?

Gemeente Leidschendam-Voorburg December 19, 2017
998 keer bekeken 8 comments

Begin dit jaar kon u op dit platform uw mening delen aan de hand van stellingen over vier belangrijke thema's. We ontvingen ruim 170 reacties met waardevolle input voor het opstellen van de omgevingsvisie. Hartelijk dank hiervoor!  Hieronder vindt u een samenvatting van uw reacties op de stellingen. Dit is voor de gemeente belangrijke informatie voor het opstellen van de omgevingsvisie en de keuzes die we moeten maken voor de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving.

Wilt u op de hoogte blijven en uitnodigingen voor bijeenkomsten ontvangen? Meld u dan aan voor de projectnieuwsbrief Toekomst van LV.

 

 

Praat mee

Welke onderwerp mist u? U kunt hieronder in het reactieveld toevoegen aan welke onderwerpen en thema's wij nog extra aandacht moeten besteden.

Images

Comment

Twitter

8  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
L. van der Meer- Schuijt January 28, 2018

Ik mis in de rubriek "Gezondheid" de stelling: een goede financiële gezondheid van de inwoners. Gemeentes hebben de taak om mensen met financiële problemen te helpen. Nu gebeurt dit pas op het moment dat de problemen te groot zijn geworden en worden de mensen aangemeld bij de Schuldhulpverlening. Ik vind het jammer dat er te laat wordt gereageerd door de gemeente. Wanneer je mensen in een vroeger stadium helpt met hun financiën krijg je een win-win situatie.
De mensen bouwen geen grote schulden op, de schuldeisers ontvangen eerder geld en hoeven geen kosten te maken om hun vorderingen veilig te stellen en de gemeente bespaart op de kosten van Schuldhulpverlening.

Anoniem January 23, 2018

1. Hoe voorkomen we een grote fout als windturbine bij de vlietweg voor in de toekomst. 2. Wat gaat de gemeente doen in hun maximaal haalbare om dit huidige horizon vervuilende en ziekmakende monument van wanbeleid ongedaan maken?

Nico Stad January 23, 2018

Voeg eens woord bij daad. De gemeente heeft de mond vol over naar bewoners luisteren en ze serieus betrekken bij veranderingen. Betrek betrokken bewoners uit wijken dan ook bij veranderingen. Alleen al het hele afval beleid en daar ben ik het met de eerst schrijver eens, is een mislukking. Nu wordt voor de Prinsenhof weer een nieuw plan geponeerd, zonder dat betrokken bewoners, zoals leden van de buurtpreventie teams (die tot de kerenpartners, de ogen en oren van de gemeente politie enz. worden gerekend) gepasseerd. Zij kennen de wijk, zij weten wat er werkelijk leeft, maar worden zij vooraf gevraagd om input te leveren. NEE, verander die houding eens. De ambtenaren staan in dienst van de gemeenschap en moeten dus in mijn visie dienstbaar zijn en luisteren naar bewoners. Gemeente voer eens een vertaalslag in die richting uit, inplaats van ons confronteren met veranderingen en als wij dan protesteren zeggen, ja jullie mogen ook je woordje doen, maar wel achteraf.

I. van Kessel January 21, 2018

Graag aandacht voor het groeiende fenomeen van spookfietsers: fietsers die een eenrichtingsfietspad gebruiken voor tweerichtingverkeer. Als ze dan ook nog al app-end heen en weer zwabberen maken ze het verkeer onveilig. Dit probleem doet zich ook voor op tweerichting-fietspaden, waar fietsers vaak ook druk in de weer zijn met hun mobiel, drie man dik fietsen, geen verlichting hebben en geen aandacht hebben voor het verkeer. Als 70-jarige fietser voel ik me dan onzeker en onveilig. Ik pleit voor veiliger fietsverkeer en voor bewaakte fietsenstallingen bij treinstations, met name Laan van NOI.

Anoniem January 21, 2018

Mis Nieuwbouw appartementen 60+ Prijsklasse tot €450000
Met sociale voorzieningen gemeenschappelijke ruimtes. Mooi uitzicht. Bv op CBS terrein. Dan kan deze doelgroep verhuizen en komen er weer huizen voor jonge gezinnen vrij.

Catharina January 20, 2018

Marcellus emantslaan heeft geen restafval bak, heel vervelend. Het wordt hier steeds viezer, veel muizen. We missen ook veel groen. Lucht kwaliteit mag ook beter. Belasting van bijvoorbeeld honden mag wel omlaag of afgeschaft, er zijn haast geen leuke honden uitlaat plaatsen. Leukere winkels.

A. Hamid January 19, 2018

De gemeente moet zich hard maken bij woningbouwverenigingen (Wooninvest, Vidomes) om achterstallige appartementencomplexen te renoveren. Denk aan Burgemeester Velthuijsenlaan, Burgemeester Caan van Necklaan, etc..

Anoniem January 19, 2018

Het nieuwe afvalbeleid is tot nu toe een mislukking. Wij, bewoners in een 55-plus flat aan de Pr. Beatrixlaan, moeten een heel eind lopen met onze restafval naar een container op Pr. Bernhardlaan. Dat moet kunnen met een rollator zegt Avalex. ! Wij moeten nu dus het werk doen dat vroeger door de vuilnisman werd gedaan en mogen daarvoor ook nog een hoge afvalstoffenheffing voor betalen. Bovendien zijn de afvalbakken meestal vol en zet Jan en Alleman zijn rommel ernaast. Het straatbeeld is verpest door zowel die bakken als door de rommel ernaast en bovendien smerig.
En dat in zo'n mooie Gemeente als Voorburg.