Omgevingsvisie

Van kompas naar visie

De omgevingsvisie bestaat uit verschillende bouwstenen. Het in 2017 opgestelde 'Toekomstbeeld LV op de kaart' is het vertrekpunt voor de visie. Op basis van het bestaande beleid en de trends en ontwikkelingen die op ons afkomen is het Kompas van de leefomgeving opgesteld. Het kompas geeft de eerste richting aan voor de omgevingsvisie. Op 8 januari 2019 werd het Kompas vastgesteld door de raad. Nu worden de voorbereidingen getroffen om de doelstellingen uit het kompas verder uit te werken naar een omgevingsvisie.

 

Online en 'live' participatie 

Op verschillende momenten gaan we met u in gesprek. Dit doen we door middel van dit platform, maar we gaan ook de straat op en organiseren verschillende bijeenkomsten. Op deze website en via de communicatiekanalen van de gemeente houden we u op de hoogte (zie ook: www.lv.nl/denktumee). 

 

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Een wet waarmee de overheid regels wil vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingsvisie wordt een flexibele visie die organisch meebeweegt met ontwikkelingen die invloed hebben op de leefomgeving. De visie bevat veel verschillende onderwerpen, zoals de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Daarom is het onmogelijk om in één keer een geheel nieuwe Omgevingsvisie op en vast te stellen. Wij bouwen de visie stukje bij beetje verder op samen met de omgeving. Het Kompas van de Leefomgeving is stap 1, de doelstellingen vormen een richting.

 

 

 

Cookie settings