Burgerparticipatie

Duidelijkheid, vroegtijdig betrekken, betrokkenheid, openheid, vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en transparantie. Dat zijn de kernwaarden van waaruit inwoners en gemeente met elkaar gaan samenwerken. Dit is gebleken na diverse gesprekken tussen inwoners en gemeente en tijdens een aantal experimenten rondom burgerparticipatie, zoals de digitale dialoogtafels van afgelopen maart. Het resultaat van dit traject zijn de afspraken voor burgerparticipatie die inwoners en gemeente met elkaar hebben opgesteld.

Afspraken burgerparticipatie

  1. Participatie is voor gemeente en samenleving nodig om de kwaliteit van plannen te verbeteren en betrokkenheid te vergroten.
  2. Deze kernwaarden gebruiken we tijdens elk gesprek: transparantie, draagvlak, open benadering, gelijkwaardigheid, vertrouwen, representativiteit.
  3. Ieder traject start met een afwegingskader burgerparticipatie.
  4. We stellen een startnotitie op bij complexe maatschappelijke vraagstukken.
  5. De gemeente houdt de regie in het proces van burgerparticipatie. 
  6. Een communicatieplan is onderdeel van het participatieproces.
  7. Inwoners of partijen met burgerinitiatieven hebben altijd één aanspreekpunt bij de gemeente.
  8. Grote en complexe burgerinitiatieven werken met een startnotitie.
  9. Er is apart budget beschikbaar voor het behalen van maatschappelijke doelen.
  10. Afspraak is afspraak.

De afspraken vormen een goede basis voor het college om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over welke rol de gemeenteraad pakt bij samenwerkingstrajecten. De bovengenoemde afspraken zijn de kaders en randvoorwaarden die ervoor zorgen dat participatietrajecten op een goede manier met elkaar doorlopen worden, van start tot finish.

Bekijk het raadsvoorstel en de set afspraken via de volgende link:
https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e90b3a92-f3d2-48c9-8df6-fcd01a6b6ad4

Afspraken participatie vastgelegd, en nu?

Volg hier hoe inwoners, de gemeente en haar bestuur participatie een plek geven in de samenleving.

De afspraken zijn gemaakt

De afspraken voor participatie, opgesteld met inwoners van Leidschendam-Voorburg, zijn dinsdag 13 juli 2021 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad is positief en heeft ook uitgesproken te kijken naar hun eigen rol om zo zelf actief vorm te willen gaan geven aan een betere samenwerking met inwoners. Een eerste stap en mijlpaal in de reis naar een beter samenwerking is gezet!

Aanpassen houding en gedrag en instrumenten

De gemeenteraad, het college en de ambtenaren gaan invulling geven aan het werken met deze afspraken. Dat is een andere manier van werken en gaat niet van vandaag op morgen. Ook worden de gemeentelijke instrumenten, zoals het recht op burgerinitiatief en de inspraakverordening voor het eind van het jaar aangepast. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om te onderzoeken of een burgerforum, een kindervragenuur en een jongerenraad geschikte instrumenten zijn om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Hierover moet voor het eind van het jaar meer duidelijk zijn.

Doel van de set afspraken is het maken van duidelijkere keuzes over de rol van het gemeentebestuur en de ruimte die iedereen, ook inwoners, heeft om mee te praten en te beslissen.

Wilt u meer weten over de stappen die we tot nu toe hebben genomen en wat er besproken is?

 De stappen op weg naar de set afspraken

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                               8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.