Wat doet de gemeente?

567 keer bekeken

De gemeente wil de overlast door ratten, meeuwen en andere plaagdieren voorkomen. Dat doen we samen met u, de woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en de vele vrijwilligers die onze gemeente schoonhouden.

Plaagdieren zoals ratten en meeuwen veroorzaken overlast en schade. Ratten knagen bijvoorbeeld kabels door en dragen ziektes met zich mee. Meeuwen maken in het broedseizoen veel lawaai en houden bewoners uit hun slaap. U kunt helpen die overlast te voorkomen door dieren geen eten te voeren en geen etensresten op straat achter te laten.

Melden

De gemeente bestrijdt alleen ratten in de openbare ruimte, dus niet bij u thuis of in de tuin. Ziet u een levende of dode rat op straat, in een park of op een plein? Meld dit aan de gemeente via www.lv.nl/probleem-melden of bel naar 14 070. Wij nemen alle meldingen serieus en elke melding kan aanleiding zijn voor een onderzoek.

Lokdozen

Op verschillende plekken in de gemeente staan lokdozen om ratten te vangen. Deze lokdozen plaatsen we op plaatsen waar vaak ratten worden gezien. De lokdozen werken alleen als er in de omgeving geen voedsel te vinden is. Laat daarom nooit eten op straat of park achter en gooi afval in de afvalbak of afvalcontainer.

Voederverbod

In de gemeente Leidschendam-Voorburg is het verboden om eenden, ganzen, duiven en andere dieren te voeren. Brood- of etensresten zijn ongezond voor de dieren. Restjes die blijven liggen trekken ratten en meeuwen aan. U krijgt een boete van € 100,- als u dieren voert. Het voederverbod zorgt ervoor dat de vogels gezonder worden en dat mensen minder overlast hebben van plaagdieren.

Afspraken rattenoverlast

We hebben met woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken gemaakt om rattenoverlast te voorkomen.

  • Ze nemen maatregelen rondom hun woningen, zoals het snoeien van struiken
  • Ze geven voorlichting aan huurders over het weggooien van huisvuil en het voederverbod

Afspraken meeuwenoverlast

Omdat veel meeuwen broeden op de platte daken van flats hebben we afspraken gemaakt met de woningbouwcoöperaties. Zij zijn namelijk voor het grootste deel eigenaar van de platte daken in onze gemeente. Zij nemen maatregelen om overlast te voorkomen zoals:

  • Zij spannen netten, plaatsen pinnen op de dakrand of vergroenen daken
  • Zij verwijderen in nauwe samenwerking met Verenigingen van Eigenaars jaarlijks in maart oude meeuwennesten en maken de daken van hun woningen schoon
  • Zij wijzen hun huurders actief op het voederverbod en spreken huurders aan die zich niet aan deze regel houden

Samen met andere gemeenten

Samen met woningcorporaties nemen we actief deel aan de aanpak van meeuwenoverlast in de regio Haaglanden. Ons omringende gemeenten hebben immers ook last van meeuwen. Zo hebben we bijvoorbeeld samen met de gemeente Den Haag toestemming gevraagd aan de provincie om overlast gevende meeuwennesten in woonwijken aan te pakken. 

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen