Tips om meeuwenoverlast te voorkomen

1257 keer bekeken

Meeuwen laten zich allang niet meer alleen aan zee zien. Steeds vaker hebben zij hun broedgebied verder landinwaarts, ook in onze gemeente. En steeds vaker zorgen zij voor overlast. Meeuwen zijn beschermde dieren. U kunt zelf veel doen om de overlast van meeuwen tegen te gaan of te voorkomen.

De platte daken in onze gemeente zijn voor meeuwen een zeer geschikte en veilige plek om te nestelen. Ook vinden zij voldoende voedsel op straat. Ze kunnen vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus overlast veroorzaken. Dan beschermen zij hun nesten en hun jongen en zijn ze erg luidruchtig. ‘s Nachts houden ze bewoners uit hun slaap. Ook trekken ze vuilniszakken kapot en kunnen schijnaanvallen uitvoeren.

Meeuwen zijn beschermde dieren

Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat het verboden is om de vogels te doden of opzettelijk te verstoren of bang maken. Ook mogen hun eieren niet beschadigd, vernield of uit het nest gehaald worden. Deze regels gelden voor iedereen, ook voor de gemeente.

Tips om meeuwenoverlast te voorkomen

  1. Voer de meeuwen nooit

Als u meeuwen voert, leren ze dat er bij mensen eten te krijgen is. Bovendien is het in onze gemeente verboden dieren te voederen in de openbare ruimte. Dat staat in het voederverbod

  1. Laat geen etensresten slingeren

Gooi geen etensresten naar buiten voor de vogels en eendjes. Dit trekt namelijk ook ongedierte als ratten en meeuwen aan. Laat ook geen etensresten achter op straat

  1. Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat

Meeuwen trekken vuilniszakken kapot. Dat staat niet alleen slordig, maar trekt ook andere plaagdieren zoals ratten en muizen aan. Op de website van Avalex ziet u waar ondergrondse afvalcontainers staan

 

Broedende meeuwen op het dak?

Bent u gebouw- of woningeigenaar en broeden er meeuwen op uw dak? Dan bent u bij overlast verantwoordelijk (maar niet verplicht) om hier iets aan te doen:

  • Maak het meeuwen lastig om een nest bij u op het dak te maken. Ze maken graag een nest op platte daken. Plaats ijzeren pinnen, metalen draden of netten
  • Heeft u een groen dak? Dan is de kans een stuk kleiner dat een meeuw op uw dak gaat broeden. Zeker als u de juiste beplanting kiest, zoals hoge grassoorten, kruiden, bloemen en struiken. Die vindt een meeuw heel onaantrekkelijk
  • Haal oude nesten weg, zodat meeuwen niet opnieuw gaan broeden op dezelfde plek. Doe dit echter alleen voor of na het broedseizoen. Dat is vanaf eind augustus tot half april

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen