Lokale Democratie

Terugkoppeling resultaten Quick Scan lokale democratie

December 2020 hebben we gemeentebreed de vragenlijst Quick Scan lokale democratie uitgezet. Een vragenlijst waarin we u vroegen naar uw mening over hoe de gemeente met u samengewerkt. De respons van de inwoners op de vragenlijst was erg laag. Ruim de helft van de groep die wel is gestart met het invullen van de enquête, heeft de enquête niet afgemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat het op dit moment niet mogelijk is om een breed beeld te schetsen over de lokale democratie binnen de gemeente. Waar mogelijk hebben we de input van u en andere inwoners wel meegenomen in het vervolgtraject van burgerparticipatie.

Lees meer over het onderzoek

 

Hoe vaak werkt u samen met de gemeente? En heeft u het gevoel dat er naar u geluisterd wordt of dat u mee kunt denken? Zowel de burgemeester als de raadsleden, wethouders en ambtenaren spreken geregeld met inwoners en organisaties uit Leidschendam-Voorburg over hoe het gaat in onze gemeente. Maar we willen graag nog beter weten wat goed gaat en wat nog anders of beter kan. 

Iedereen vindt natuurlijk andere dingen belangrijk. En wat dat is, dat proberen we door een onderzoek in kaart te brengen. December 2020 hebben we door middel van een vragenlijst inwoners vragen gesteld over onze rol als gemeente en hoe we het beste kunnen samenwerken. Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van deze resultaten. We zijn voornemens om u in februari 2021 een terugkoppeling te geven van de resultaten.

Daarnaast maken we met deze resultaten samen met u nieuwe afspraken om beter samen te werken en om zo nog meer ruimte te maken voor uw ideeën.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar Burgerparticipatie@leidschendam-voorburg.nl.


 

Overzicht van het proces

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"212296"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk de planning

 

Begeleidingscommissie

Bij verschillende momenten van de Quick Scan Lokale Democratie is een begeleidingscommissie betrokken. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van alle vier groepen (inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren) komt bijeen om te praten over de wensen en verwachtingen van de Quick Scan en over de stand van de lokale democratie. 

In onze lokale begeleidingscommissie zitten: de burgemeester, twee fractievoorzitters uit de gemeenteraad, verschillende ambtenaren vanuit de gemeentelijke organisatie en vanuit de lokale gemeenschap leden van de Adviesraad Stompwijk, Adviesraad Sociaal Domein en Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg.

 

Interviews Kerngroep Burgerparticipatie

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Interviews Kerngroep Burgerparticipatie","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"6","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"213869"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Lees alle interviews >

Samenwerking met Democratie in Actie

De QSLD is onderdeel van Democratie in Actie. Dit programma ondersteunt gemeenten bij verschillende democratische vragen en uitdagingen. Het samenwerkingsprogramma is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de beroeps- en belangenverenigingen en een aantal partners. Het programma is gestart in november 2018 en loopt tot 2022. Democratie in Actie begeleid de gemeente in het gehele proces van de Quick Scan. Wilt u meer lezen over dit programma? Kijk dan op :

Democratie in actie

 

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                               8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.