Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe de fysieke omgeving van Leidschendam-Voorburg er in de toekomst uitziet. De fysieke leefomgeving is de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. We beschrijven in de omgevingsvisie hoe de gemeente in de toekomst eruit zal zien, wat we belangrijk vinden, wat we willen beschermen en verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen, zorg, bedrijven, verkeer en groen. We schrijven op wat de plannen zijn voor de lange termijn en welke keuzes we daarbij maken.

Elke gemeente moet een omgevingsvisie maken. De omgevingsvisie is een nieuw middel uit de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

 

 

 

 

Bouwstenen

De gemeente stelt de omgevingsvisie stap voor stap op. In 2019 is het Kompas van de Leefomgeving vastgesteld. Dit document geeft de 1e richting aan die we op willen. Het Kompas bevat doelstellingen, agendapunten en hoofdkeuzes. Als belangrijke tussenstap tussen het Kompas en de omgevingsvisie stellen we een aantal bouwstenen op.

De bouwstenen zijn een uitwerking van het Kompas en vormen de agenda voor de omgevingsvisie. De keuzes in het Kompas werken we in de bouwstenen verder uit. Deze bouwstenen zijn samen het complete verhaal die de toekomst van Leidschendam-Voorburg schetst. De 4 bouwstenen zijn:

  1. Groene woongemeente
  2. Mobiliteit & bereikbaarheid
  3. Economie & bedrijvigheid
  4. Lokale energiestrategie & Transitievisie warmte

In de bouwstenen schrijven we op hoe we kwaliteiten van de gemeente kunnen behouden en tegelijkertijd de keuzes voor de toekomst kunnen inpassen.

Wat vinden we belangrijk?

We vinden het belangrijk dat we de kernkwaliteiten van de gemeente behouden en versterken. Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke groene woongemeente in de regio. De gemeente telt 3 unieke kernen; Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De kernen bestaan uit diverse wijken die vrijwel allemaal hun eigen karakter en identiteit hebben. Volgens inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn de kernkwaliteiten:

  1. Groen en rijk aan historie
  2. Rustig stedelijk en hoogwaardig wonen
  3. Hoog niveau aan voorzieningen (zorg, onderwijs, cultuur, sport, winkels)
  4. Goede bereikbaarheid van de hele Randstad

Opgave voor de toekomst van onze gemeente

We willen als gemeente onze kernkwaliteiten behouden en versterken. Tegelijkertijd willen we onszelf verder ontwikkelen als toekomstbestendige gemeente. We willen woningen toevoegen en aanpassen om aan de behoefte van onze inwoners te voldoen. Dit mag niet ten koste gaan van het groen in de gemeente. Groen speelt namelijk een belangrijke rol bij het creëren van een prettige en gezonde leefomgeving. Ook vraagt een uitbreiding van woningbouw om voorzieningen, werkgelegenheid en een nieuwe mobiliteitsvraag die we goed willen inpassen. De opgave is hoe we de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg behouden en welke keuzes we voor de toekomst maken.

Meedenken

Het Kompas van de leefomgeving is tot stand gekomen met inbreng van vele inwoners, ondernemers en organisaties en is begin 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het Kompas vormt het uitgangspunt voor de bouwstenen. In 2022 gaan we met inwoners, ondernemers en organisaties - per wijk en gebied – verder bouwen aan de uitwerking van de omgevingsvisie.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                               8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.