Startnotitie burgerparticipatie; Positiviteit van 2 kanten!

In deze rubriek treft u alle relevante stukken over de startnotitie burgerparticipatie; Positiviteit van 2 kanten!

De startnotitie laat de kaders zien van het proces om met elkaar te komen tot afspraken over  burgerparticipatie. 

De  gemeenteraad heeft op 10 december 2019 de startnotitie vastgesteld. Daarbij zijn twee amendementen gevoegd. Deze hebben betrekking op de politieke verantwoordelijkheid en het inzetten van 3 pilots.

 

 

Cookie-instellingen