Bijeenkomst 3 oktober 2019

In deze rubriek treft u de gespreksverslagen en een overzicht met foto's van de onderwerpen die behandeld zijn.

Programma

19.00 uur

Inloop                                                                                           

 

19.15 uur

Welkom en doel van de bijeenkomst door burgemeester Tigelaar 

 

19.30 uur

Bijdrage van aanwezigen aan startnotitie op basis van actuele vraagstukken in groepjes

 

20.30 uur

Pauze

 

20.45 uur

Samenvatting en afstemming verdere proces

 

21.15 uur

Afsluiting door burgemeester Tigelaar

 


Uw bijdrage

Zonder uw bijdrage is er geen goed participatieproces. Daarom is uw kennis, ervaring en bijdrage belangrijk om te komen tot invulling voor het verdere proces. Tijdens de door de burgemeester met sommige van u gevoerde gesprekken en in de eerste bijeenkomst van 18 juli jl. is een aantal thema’s naar voren gebracht, die relevant zijn in het participatieproces. U treft er zes hieronder aan. U kiest deze avond zelf aan welke onderwerpen u uw bijdrage wilt leveren.

1. Projecten van (grote) ontwikkelaars
2. Participatie (hoe het nu gaat, wat er anders kan)
3. Right to challenge en buurtrechten
4. Gebiedsgerichte participatie: verschil maken per wijk
5. Grote en complexe burgerinitiatieven
6. Zeggenschap en eigenaarschap

In gesprek met LV

Burgerparticipatie is een breed onderwerp. Alleen al in onze gemeente kunt u op verschillende plaatsen hierover informatie vinden. Wij hebben deze informatie voor u bij elkaar gebundeld. Op de website ingesprekmetLV treft u alle relevante informatie en documenten die betrekking hebben op dit onderwerp. Ook treft u daar het impressieverslag van de bijeenkomst op 18 juli 2019, het voorbeeld van de concept startnotitie en stukken die actieve bewoners hebben ingebracht tijdens de gesprekken over burgerparticipatie die eerder dit jaar met burgemeester Tigelaar zijn gevoerd.

 

Cookie-instellingen